Posjedujete li legalnu Windows licencu i treba li vas to pitanje uopće brinuti?