UZ ARTIKL FAKTURIRATI PUNJAČ SA 100% rabata – 005145