Uz računalo fakturirati sa 100% rabata: Šifra artikla: 005145